Vilt

Vipfinefood.com samarbetar tillsammans med Åke P.

ÅkeP är Sveriges ledande leverantör av fågel och vilt och tillhandahåller kött från t.ex. älg, hare, hjort, lamm, rådjur, ren, vildsvin m.m. Genom ett nära utbyte med restauranger och butiker utvecklar vi nya produkter som passar ett modernt synsätt på matlagning. Under receptfliken kan du kan hämta recept och få tips av landets stjärnkockar om hur du tillagar vilt.

Under högsäsong (ungefär september till januari) säljer och levererar vi enbart färskt viltkött. Under resterande tid är det fryst kött som vi tillhandahåller till dig som kund. 

Vad gäller det "Vilda" sortimentet så kommer dessa produkter från frilevande djur i Sverige, dessa äter vad naturen kan ge dem och jagas av jägare som fäller dem i deras naturliga miljö, slakt och styckning sker sedan på vilthanteringsanläggningar som är kontrollerade av personal från livsmedelsverket. Det man kan säga är att det är "Naturligt ekologisk".